Wat is Gulden precies?

Gulden is digitaal geld op basis van blockchain techniek, dit wordt ook wel cryptocurrency genoemd. Gulden is volledig open source. 

Openbare Gulden blockchain

Alle Guldens worden bewaard, uitgegeven en/of ontvangen met behulp van een zogenaamde portemonnee. Dit is uiteraard een digitale portemonnee die op een computer, tablet of een telefoon wordt geïnstalleerd. Via deze portemonneesoftware heeft een gebruiker inzicht in zijn saldo maar kan hij ook snel betalingen uitvoeren. Gulden wordt niet bewaard in de portemonnee maar geadministreerd in de openbare blockchain. In de portemonnee worden geheime sleutels bewaard waarmee je toegang krijgt tot de Guldens op de rekeningen die van jou zijn. De sleutels in de portemonnee kan je zien als digitale eigendomsbewijzen. Bij een transactie worden deze eigendomsbewijzen gevalideerd.

Na iedere transactie een nieuw Gulden ontvangstadres

Elke portemonnee heeft één of meerdere adressen die u kunt vergelijken met een (bank)rekeningnummer waarop de Guldens gestort of opgenomen kunnen worden. De vergelijking met een bankrekeningnummer gaat maar ten dele op. De Gulden adressen worden namelijk iedere keer als de gebruiker Guldens ontvangt, in verband met de veiligheid, gewijzigd. Dit is een geautomatiseerd proces in de Gulden portemonnee software. De oude adressen blijven altijd beschikbaar en bruikbaar, maar het wordt aangeraden om iedere keer een nieuw adres te gebruiken. De adressen (rekeningnummers) worden niet gewijzigd bij iedere transactie, maar bij iedere transactie wordt automatisch een nieuw rekeningnummer aangemaakt waarop het wisselgeld wordt gestort (en het eigendomsbewijs van de nieuwe rekening wordt volledig automatisch bewaard in je portemonnee).

Een voorbeeld van een Gulden adres

Een Gulden adres begint met een G, gevolgd door 33 cijfers en letters. Een voorbeeld van een Gulden ontvangstadres: Gh8gd4EarpTUBLWcbbs6VXBYEpqjrQBE1k

Dit soort adressen zijn natuurlijk niet te onthouden, vandaar dat er vaak met een zogenaamde QR-code wordt gewerkt. In de QR-code zit in ieder geval het adres ingesloten maar kan ook het te betalen bedrag bevatten. De QR-code kan met behulp van de mobiele Gulden portemonnee gescand worden. Hierdoor wordt betalen versimpeld.

This post is also available in: Engels

Gerelateerde artikelen