Wat betekenen de begrippen op de exchanges Nocks en Bittrex?

De waarde van de Gulden
De waarde van de Gulden wordt bepaald door vraag en aanbod. Is er veel vraag en weinig aanbod, dan gaat de prijs omhoog. Is het aanbod groot en is er weinig interesse, dan gaat de prijs omlaag.

Orderboek (Orderbook)
In het orderboek staan “bid” en”ask” orders (zie hierna voor een uitleg). Per order staan in de kolom “Size” het aantal Guldens vermeld die worden gevraagd of worden aangeboden. De prijs per Gulden is in in Euro bij Nocks en in Bitcoin (BTC) op Bittrex. Het totaalbedrag van een order is ook in Euro/Bitcoin en staat in de kolom Total. Dan is er nog een kolom Sum. Dat is de som van alle bovenliggende orders. Met de knoppen onderaan het orderboek blader je door het orderboek.

Markthistorie (Market history)
Onder markthistorie staan de orders die zijn uitgevoerd gerangschikt op datum en tijd. Ook hier kan je met de knoppen onderaan bladeren.

Vraagprijs (Ask price)
De vraagprijs wordt bepaald door de verkopers van Gulden. Zij bezitten Gulden en willen deze verkopen voor een bepaalde prijs. Als de vraag naar Guldens groot is, zullen de verkopers de prijs hoog inzetten. Als de vraag naar Guldens laag is, zullen de verkopers de prijs naar beneden bijstellen. Er wordt handel gedaan wanneer een bezitter van Guldens iemand heeft gevonden die de vraagprijs wil betalen. Dit noemen we een sell. De laagste vraagprijs komt bovenaan in de wachtrij.

Biedprijs (Bid price)
De biedprijs wordt bepaald door kopers van Gulden. Zij willen graag Gulden hebben en willen deze kopen voor een bepaalde prijs. Als het aanbod van Guldens hoog is, zullen de kopers een lagere prijs bieden. Als het aanbod van Guldens klein is, zullen de kopers iets meer moeten bieden. Er wordt handel gedaan wanneer een bezitter van Guldens zijn Guldens kwijt wil tegen de prijs die een koper biedt. Dit noemen we een buy. De hoogste biedprijs komt bovenaan in de wachtrij.

Spread
Het verschil tussen de vraagprijs en de biedprijs noemen we spread. Bij een hoge spread liggen de vraag- en biedprijs ver uit elkaar. Verkopers willen de Gulden voor een hoge prijs verkopen. Kopers willen de Gulden juist voor een hele lage prijs inkopen. Bij een lage spread liggen de vraag- en biedprijs dicht bij elkaar.

Walls
Een wall is Engels voor muur. In de handel betekent dit een grote hoeveelheid orders op één prijs. Dit kan een een vraagprijs zijn of een biedprijs. Bij de vraagprijs spreken we van een sell-wall. Wanneer er een sell-wall gevormd wordt, staat er veel vraag op een bepaalde waarde. Het aanbod zal eerst deze vraag moet overstijgen, voordat de waarde verder kan zakken.

Bij de biedprijs spreken we van een buy-wall. Wanneer er een buy-wall gevormd wordt, staat er een groot aanbod op een bepaalde waarde. De vraag zal eerst dit aanbod moeten overstijgen, voordat de prijs verder kan stijgen.

Gerelateerde artikelen